ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ เซ็นตริฟูกรัล

เครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น

ผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, เซ็นตริฟูกรัล "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, เซ็นตริฟูกรัล "ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
19XR / 19XRV Series 250-1,2000.58 - 0.70R-134aCENTRIFUGAL