ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ สกรู

เครื่องปรับอากาศ ซิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ สกูร

ผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สกรู "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สกรู "ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
One Circuit
30XW-V160 1580.696R-134aINVERTER SCREW
30XW-V180 1790.689R-134aINVERTER SCREW
30XW-V200 2300.699R-134aINVERTER SCREW
30XW-V235 2530.701R-134aINVERTER SCREW
30XW-V308 3020.649R-134aINVERTER SCREW
30XW-V338 3330.669R-134aINVERTER SCREW
30XW-V368 3450.667R-134aINVERTER SCREW
Dual Circuits
30XW-V290 2840.655R-134aINVERTER SCREW
30XW-V310 3080.667R-134aINVERTER SCREW
30XW-V330 3280.683R-134aINVERTER SCREW
30XW-V340 3350.651R-134aINVERTER SCREW
30XW-V350 3500.668R-134aINVERTER SCREW
30XW-V375 3680.677R-134aINVERTER SCREW
30XW-V380 3750.652R-134aINVERTER SCREW
30XW-V385 3780.665R-134aINVERTER SCREW
30XW-V400 3990.670R-134aINVERTER SCREW
30XW-V420 4150.679R-134aINVERTER SCREW
30XW-V460 4520.685R-134aINVERTER SCREW
"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สกรู "ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
One Circuit
30XW0532P 1500.653R-134aSCREW
30XW0552P 1620.647R-134aSCREW
30XW0702P 2060.642R-134aSCREW
30XW0712P 2020.673R-134aSCREW
30XW0802P 2210.661R-134aSCREW
30XW0852P 2410.655R-134aSCREW
30XW0912P 2530.647R-134aSCREW
30XW1351P 3770.606R-134aSCREW
30XW1401P 3960.606R-134aSCREW
30XW1501P 4190.606R-134aSCREW
30XW1601P 4520.600R-134aSCREW
Dual Circuits
30XW0902P 2700.652R-134aSCREW
30XW1002P 2720.648R-134aSCREW
30XW1052P 3040.646R-134aSCREW
30XW1082P 3040.633R-134aSCREW
30XW1152P 3230.651R-134aSCREW
30XW1162P 3270.633R-134aSCREW
30XW1262P 3500.634R-134aSCREW
30XW1292P 3620.632R-134aSCREW
30XW1402P 4140.632R-134aSCREW
30XW1412P 4130.641R-134aSCREW
30XW1652P 4560.628R-134aSCREW
30XW1712P 4930.627R-134aSCREW