ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ สกรู

ซิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ สกูร

ผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สกรู "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สกรู "ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
Single Circuit Only
30XAV0332A-PT254 931.168R-134aINVERTER SCREW
30XAV0532A-PT254 1511.150R-134aINVERTER SCREW
30XAV0722A-PT254 2071.185R-134aINVERTER SCREW
30XAV0912A-PT254 2561.159R-134aINVERTER SCREW
Dual Circuits
30XAV0682A-PT254 1941.146R-134aINVERTER SCREW
30XAV0862A-PT254 2471.168R-134aINVERTER SCREW
30XAV1012A -PT254 2911.183R-134aINVERTER SCREW
30XAV1162A-PT254 3281.169R-134aINVERTER SCREW
30XAV1232A-PT254 3531.184R-134aINVERTER SCREW
30XAV1302A-PT254 3711.185R-134aINVERTER SCREW
30XAV1402A-PT254 3971.184R-134aINVERTER SCREW
"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สกรู "ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
Single Circuit Only
30XA0282-PT254-950rpm 801.099R-134aSCREW
30XA0342-PT254-950rpm 941.072R-134aSCREW
30XA0442-PT254-950rpm 1271.149R-134aSCREW
30XA0482-PT254-950rpm 1411.123R-134aSCREW
30XA0652-PT254-950rpm 1841.123R-134aSCREW
30XA0712-PT254-950rpm 1991.116R-134aSCREW
30XA0762-PT254-950rpm 2111.111R-134aSCREW
Dual Circuits
30XA0252-PT254-950rpm 781.147R-134aSCREW
30XA0302-PT254--950rpm 851.138R-134aSCREW
30XA0352-PT254--950rpm 931.099R-134aSCREW
30XA0402-PT254--950rpm 1121.130R-134aSCREW
30XA0452-PT254--950rpm 1291.099R-134aSCREW
30XA0502-PT254--950rpm 1441.082R-134aSCREW
30XA0602-PT254--950rpm 1771.087R-134aSCREW
30XA0702-PT254--950rpm 1931.081R-134aSCREW
30XA0752-PT254--950rpm 2091.123R-134aSCREW
30XA0852-PT254--950rpm 2391.102R-134aSCREW
30XA0902-PT254--950rpm 2591.108R-134aSCREW
30XA1002-PT254--950rpm 2831.118R-134aSCREW
30XA1052-PT254-950rpm 3121.108R-134aSCREW
30XA1152-PT254-950rpm 3251.117R-134aSCREW
30XA1252-PT254-950rpm 3591.125R-134aSCREW
30XA1312-PT254-950rpm 3801.126R-134aSCREW
30XA1392-PT254-950rpm 3961.132R-134aSCREW
Three Circuits
30XA1352-PT254--950rpm 4151.128R-134aSCREW
30XA1502-PT254--950rpm 4351.101R-134aSCREW