ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ สโครล์

ผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สโครล์ "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สโครล์"ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
30RB-Small-One Circuit ( Plate-Heat )
30RB039S-PT116D111.21R-410aSCROLL
30RB060S-PT116D171.23R-410aSCROLL
30RB080S-PT116D231.25R-410aSCROLL
30RB100S-PT116D291.25R-410aSCROLL
30RB120S-PT116D341.29R-410aSCROLL
30RB-Small-Dual Circuits ( Plate-Heat )
30RB160S-PT116D451.29R-410aSCROLL
30RB-C Dual Circiuts ( DX Shell & Tube )
30RB182C-PT254-PT116D511.07R-410aSCROLL
30RB202C-PT254-PT116D591.14R-410aSCROLL
30RB232C-PT254-PT116D681.08R-410aSCROLL
30RB262C-PT254-PT116D781.15R-410aSCROLL
30RB322C-PT254-PT116D921.11R-410aSCROLL
30RB342C-PT254-PT116D1001.15R-410aSCROLL
30RB402C-PT254-PT116D1181.16R-410aSCROLL
30RB462C-PT254-PT116D1381.15R-410aSCROLL
30RB522C-PT254-PT116D1551.16R-410aSCROLL