ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ สโครล์

เครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สโครล์ "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สโครล์ "ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
30RB-Small-One Circuit ( Plate-Heat )
30RB039S-PT116D 111.21R-410aSCROLL
30RB060S-PT116D 171.23R-410aSCROLL
30RB080S-PT116D 231.25R-410aSCROLL
30RB100S-PT116D 291.25R-410aSCROLL
30RB120S-PT116D 341.29R-410aSCROLL
30RB-Small-Dual Circuits ( Plate-Heat )
30RB160S-PT116D 451.29R-410aSCROLL
30RB-C Dual Circiuts ( DX Shell & Tube )
30RB182C-PT254-PT116D 511.07R-410aSCROLL
30RB202C-PT254-PT116D 591.14R-410aSCROLL
30RB232C-PT254-PT116D 681.08R-410aSCROLL
30RB262C-PT254-PT116D 781.15R-410aSCROLL
30RB322C-PT254-PT116D 921.11R-410aSCROLL
30RB342C-PT254-PT116D 1001.15R-410aSCROLL
30RB402C-PT254-PT116D 1181.16R-410aSCROLL
30RB462C-PT254-PT116D 1381.15R-410aSCROLL
30RB522C-PT254-PT116D 1551.16R-410aSCROLL