ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ สกรู

ผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สกรู "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สกรู"ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
One Circuit
30XW-V1601580.696R-134aINVERTER SCREW
30XW-V1801790.689R-134aINVERTER SCREW
30XW-V2002300.699R-134aINVERTER SCREW
30XW-V2352530.701R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3083020.649R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3383330.669R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3683450.667R-134aINVERTER SCREW
Dual Circuits
30XW-V2902840.655R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3103080.667R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3303280.683R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3403350.651R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3503500.668R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3753680.677R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3803750.652R-134aINVERTER SCREW
30XW-V3853780.665R-134aINVERTER SCREW
30XW-V4003990.670R-134aINVERTER SCREW
30XW-V4204150.679R-134aINVERTER SCREW
30XW-V4604520.685R-134aINVERTER SCREW
"แคเรียร์" ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สกรู"ความเย็น (ตันความเย็น)""ประสิทธิภาพ (kW/Ton)""สารทำ ความเย็น"ชนิดคอมเพรสเซอร์
One Circuit
30XW0532P1500.653R-134aSCREW
30XW0552P1620.647R-134aSCREW
30XW0702P2060.642R-134aSCREW
30XW0712P2020.673R-134aSCREW
30XW0802P2210.661R-134aSCREW
30XW0852P2410.655R-134aSCREW
30XW0912P2530.647R-134aSCREW
30XW1351P3770.606R-134aSCREW
30XW1401P3960.606R-134aSCREW
30XW1501P4190.606R-134aSCREW
30XW1601P4520.600R-134aSCREW
Dual Circuits
30XW0902P2700.652R-134aSCREW
30XW1002P2720.648R-134aSCREW
30XW1052P3040.646R-134aSCREW
30XW1082P3040.633R-134aSCREW
30XW1152P3230.651R-134aSCREW
30XW1162P3270.633R-134aSCREW
30XW1262P3500.634R-134aSCREW
30XW1292P3620.632R-134aSCREW
30XW1402P4140.632R-134aSCREW
30XW1412P4130.641R-134aSCREW
30XW1652P4560.628R-134aSCREW
30XW1712P4930.627R-134aSCREW