ฮันนี่เวลล์

อุปกรณ์ควบคุมกำลังด้วยความถี่ ฮันนี่เวลล์

อุปกรณ์ควบคุมกำลังด้วยความุถี่ (Variable frequenzy Drive - VFD) จากฮันนี่เวลล์เป็น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ควบคุมและปรับความถี่ เพื่อลดพลังงานในการใช้งานระบบห้องเย็น ให้เหมาะสมกับ กับภาระโหลดในเวลาใดเวลาหนึ่ง มากที่สุด มีขนาดให้เลือกที่เหมาะสมกับมอเตอร์ขนาดต่างๆผลิตภัณฑ์ฮันนี่เวลล์จากสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ฮันนี่เวลล์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในราคาที่เหมาะสม อุปกรณ์ควบคุมกำลังด้วยความุถี่ฮันนี่เวลล์นี้ ติดตั้งได้ง่าย ควบคุมและอ่านค่าได้สะดวก สามารถช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานในระบบ ลงได้มากจนถึงจุดคุ้มทุนในเวลาอันสั้น

อุปกรณ์ควบคุมกำลังด้วยความุถี่ ฮันนี่เวลล์ รายละเอียด สินค้า
HCRDC0050A1000T Vfd, 3 Ph, 460 Volt, 5 HP
HCRDC0075A1000T Vfd, 3 Ph, 460 Volt, 7.5 HP
HCRDC0100A1000T Vfd, 3 Ph, 460 Volt, 10.0 HP
HCRDC0150B1000T Vfd, 3 Ph, 460 Volt, 15.0 HP
HCRDC0250B1000T Vfd, 3 Ph, 460 Volt, 25.0 HP
HCRDC0300C1000T Vfd, 3 Ph, 460 Volt, 30.0 HP