มอเตอร์สามเฟส เทคโค

มอเตอร์ เทคโก

มอเตอร์ เทคโก (TECO) เป็นมอเตอร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเทคโกและอะไหล่ทุกชิ้นผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทุกขั้นตอนการผลิต
ต้องผ่านการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพครบถ้วนเป็นอย่างดี