ทรูโวลท์

คาปาซิเตอร์ ทรูโวลท์

คาปาซิเตอร์จากทรูโวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผลิตตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ UL 810 / IEC 252 / EN 60252 / GB 3667  และได้รับการรับรองจาก UL 10,000AFC / VDE / TUV / CE / CQC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูง มีความคงที่ในการทำงาน และ อุณหภูมิขึ้นน้อย

ทรูโวลท์ โมเดล ไมโครฟารัด โวลท์ ตัวคาปาซิเตอร์
TRUV-RCAP370-440V-2 2 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-2-5 2.5 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-3 3 370-440 อลูมิเนียม
- 4 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-5 5 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-6 6 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-7-5 7.5 370-440 อลูมิเนียม
- 10 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-12 12 370-440 อลูมิเนียม
- 15 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-16 16 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-20 20 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-25 25 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-30 30 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-35 35 370-440 อลูมิเนียม
- 36 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-40 40 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-45 45 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-50 50 370-440 อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-60 60 370-440 อลูมิเนียม
- 36+2 370-440 อลูมิเนียม
- 36+4 370-440 อลูมิเนียม
- 36+6 370-440 อลูมิเนียม
- 45+2 370-440 อลูมิเนียม
- 45+4 370-440 อลูมิเนียม
- 45+6 370-440 อลูมิเนียม
- 50+2 370-440 อลูมิเนียม
- 50+4 370-440 อลูมิเนียม
- 50+6 370-440 อลูมิเนียม