ทรูโวลท์

คาปาซิเตอร์จากทรูโวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผลิตตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ UL 810 / IEC 252 / EN 60252 / GB 3667  และได้รับการรับรองจาก UL 10,000AFC / VDE / TUV / CE / CQC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูง มีความคงที่ในการทำงาน และ อุณหภูมิขึ้นน้อย

ทรูโวลท์ โมเดลไมโครฟารัดโวลท์ตัวคาปาซิเตอร์
TRUV-RCAP370-440V-22370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-2-52.5370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-33370-440อลูมิเนียม
-4370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-55370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-66370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-7-57.5370-440อลูมิเนียม
-10370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-1212370-440อลูมิเนียม
-15370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-1616370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-2020370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-2525370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-3030370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-3535370-440อลูมิเนียม
-36370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-4040370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-4545370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-5050370-440อลูมิเนียม
TRUV-RCAP370-440V-6060370-440อลูมิเนียม
-36+2370-440อลูมิเนียม
-36+4370-440อลูมิเนียม
-36+6370-440อลูมิเนียม
-45+2370-440อลูมิเนียม
-45+4370-440อลูมิเนียม
-45+6370-440อลูมิเนียม
-50+2370-440อลูมิเนียม
-50+4370-440อลูมิเนียม
-50+6370-440อลูมิเนียม