โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

รูมเทอร์โม โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

รูมเทอร์โม โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์ Totaline BRline เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิห้องมาตราฐาน ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในงานปรับอากาศ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามประเภทและการใช้งานของท่าน ตั้งแต่แบบมาตราฐาน ไปจนถึงไร้สาย และควบคุมหลายสเตจ ผลิตภัณฑ์ โทเทิลไลน์ และ บีอาร์ไลน์ ได้รับการยอมรับในคุณภาพสำหรับงานปรับอากาศมาโดยตลอด คุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

ควบคุมอุณหภูมิห้อง โทเทิลไลน์ รายละเอียด สินค้า
TTL-001 Room thermostat
TTL-003 Remote controller set
TTL-004 Digital room thermostat
TTL-005 Wall thermostat
TTL006 Multi stage thermostat
TTL-008 + JBRM002 Remote controller set (new style)