โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

รูมเทอร์โม โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์ เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิห้องมาตราฐาน ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในงานปรับอากาศ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามประเภทและการใช้งานของท่าน ตั้งแต่แบบมาตราฐาน ไปจนถึงไร้สาย และควบคุมหลายสเตจ ผลิตภัณฑ์ โทเทิลไลน์ และ บีอาร์ไลน์ ได้รับการยอมรับในคุณภาพสำหรับงานปรับอากาศมาโดยตลอด คุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

ควบคุมอุณหภูมิห้อง โทเทิลไลน์รายละเอียด สินค้า
TTL-001Room thermostat
TTL-003Remote controller set
TTL-004Digital room thermostat
TTL-005Wall thermostat
TTL006Multi stage thermostat
TTL-008 + JBRM002Remote controller set (new style)