ฮันนี่เวลล์

รูมเทอร์โม ชุดควบคุมอุณหภูมิ ของฮันนี่เวลล์ เป็นผลิตภัณฑ์มาตราฐานคุณภาพ ด้วยแบรนด์ฮันนี่เวลล์ สหรัฐอเมริกา ฮันนี่เวลล์มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ หลายดีไซน์ และมีการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ฮันนี่เวลล์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในราคาที่สมราคา ชุดควบคุมอุณหภูมิห้องก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในงานปรับอากาศ มีหลายฟังก์ชั่น และมีให้เลือกใช้ตามประเภทและการใช้งานของท่านตั้งแต่แบบมาตราฐาน ไปจนถึงดิจิตอล ชุดควบคุมอุณหภูมิ ของฮันนี่เวลล์ ได้รับการยอมรับในคุณภาพสำหรับงานปรับอากาศระดับงานโครงการ งานสเปค อย่างต่อเนื่อง

ฮันนี่เวลล์ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิรายละเอียด สินค้า
T6360A5013Room Thermostat ,(10-30 C ) ,(No Subbase)
T6373A1108Room Thermostat With Fan Speed
T631C1160Farm-0-Stat Controller , On-Off ( 20-60 C )
T6818DP08Digital Room Thermostat With Fan Speed
T6800H2WNDigital Room Thermostat With Fan Speed , Horizontal
T6800V2WNDigital Room Thermostat With Fan Speed , Vertical
T6861H2WBDigital Room Thermostat With Fan Speed , Horizontal , Blue Color
T6861H2WGDigital Room Thermostat With Fan Speed , Horizontal , Green Color
T6861V2WBDigital Room Thermostat With Fan Speed , Vertical , Blue Color
T6861V2WGDigital Room Thermostat With Fan Speed , Vertical , Green Color
T6861H2WG-22-Stage Digital Room Thermostat With Fan Speed , Horizontal , Green Color
T6861V2WG-22-Stage Digital Room Thermostat With Fan Speed ,Vertical , Green Color
T6865H2WB-RDigital Room Thermostat (Prop) With Fan Speed , Horizontal , Blue Color, 24 Vac
T6865H2WG-RDigital Room Thermostat (Prop) With Fan Speed , Horizontal , Green Color , 24 Vac
TB7980A1006Digital Room Thermostat Modulating ( Prop ) , 24 Vac