(อะไหล่แอร์) – โหมดสวิงไม่ทำงาน

Air conditioner- (อะไหล่แอร์)

บางคนอาจจะเคยเจอปัญหา บานสวิงแอร์ไม่ทำงาน แม้จะกดโหมดสวิงที่รีโมทแล้วก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดจาก (อะไหล่แอร์)ที่เรียกว่า มอเตอร์สวิง หรือบานสวิงของแอร์ โดยมีข้อสันนิษฐานดังต่อไปนี้

  1. อาจเกิดจาก ขั้วเสียบกับสายมอเตอร์สวิงหลวม ไม่ได้เดินสายให้เชื่อมต่อกัน หรือเดินสายเชื่อมต่อกันผิด ทำให้ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ ระบบจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  2. มอเตอร์สวิงเสีย อาจเป็นผลมาจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หรือแอร์บางรุ่นมีบางสวิงที่สามารถหมุนได้เกินรอบ ทำให้เกิดการใช้งานที่หนักจนทำให้มอเตอร์สวิงเสีย แนะนำให้เปลี่ยนมอเตอร์สวิงใหม่
  3. มอเตอร์สวิงทำงานแต่ไม่หมุน เกิดจากเฟืองตกร่อง สามารถแก้ไขโดยการขยับแกนสวิงนิดหน่อยให้เข้าที่ หรือเกิดจากมีฝุ่นเข้าไปติดตรงเฟือง ทำให้เฟืองไม่สามารถหมุนได้อย่างเหมาะสม
  4. บานสวิงด้านที่เสียบกับมอเตอร์แตกหรือหัก เนื่องจากแอร์บางรุ่น บางยี่ห้อ มีบานสวิงที่แข็งมาก การแกะหรือถอดออกมาล้าง โดยใช้แรงฝืนดึงก็อาจทำให้บานสวิงแตกหรือหักได้ โดยการแก้ปัญหาของช่างแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ส่วนมากจะพันเทปกาวไว้ หรือใช้กาวตราช้างหยอด ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ทนทาน ควรจะเปลี่ยนใหม่

หากคุณสนใจสั่งซื้อ มอเตอร์สวิง หรือ (อะไหล่แอร์) อื่นๆที่มีคุณภาพ สามารถรับชมได้ ที่นี่