(อะไหล่-แอร์) ในคอมเพรสเซอร์มีอะไรบ้าง ?

(อะไหล่-แอร์) คอมเพลสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านของแอร์ มีหลากหลายชื่อการเรียก เช่น คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) หรือคอมพ์แอร์ เป็นส่วนของแอร์ที่อยู่นอกบ้าน เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำความเย็น หรือน้ำยาแอร์เข้าไปในระบบทำความเย็นของแอร์ ทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิลดลง และความดันสูงขึ้น โดยคอมเพรสเซอร์นอกบ้านประกอบด้วย (อะไหล่-แอร์) หลายส่วนเข้าด้วยกัน โดยในบทความนี้จะอธิบายอะไหล่แอร์ที่มีในคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านแบบใช้ลมเป่า ที่นิยมติดตั้งในบ้านเรา

  1. พัดลมระบายความร้อน เป็นส่วนที่ไว้ใช้ระบายความร้อนของแผงคอยล์ร้อน มีลักษณะเป็นใบพัด หมุนด้วยมอเตอร์เพื่อระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้าน
  2. แผงคอยล์ร้อน หรือคอนเดนเซอร์ ทำหน้าที่ดึงความร้อนจากสารทำความเย็นในระบบแอร์ ออกมา เพื่อระบายความร้อนออกมากับอากาศ โดยมีพัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่ช่วยระบายลมร้อน
  3. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นชื่อเรียกที่ลูกค้ามักจะเข้าใจว่าเป็นตู้คอมเพรสเซอร์ติดตั้งภายนอกอาคาร แต่จริงแล้วเป็นอะไหล่ แอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ภายในคอมเพรสเซอร์ที่ติดตั้งไว้นอกบ้าน เป็นหัวใจหลักของระบบปรับอากาศ ทำหน้าที่รับสารทำความเย็นจากแอร์ภายใน และอัดสารทำความเย็นที่อุณหภูมิสูงขึ้นไปยังแผงคอยล์ร้อน เพื่อระบายความร้อน
  4. แม็กเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) เป็นส่วนสวิตซ์ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ประหยัดไฟ และไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา

นอกจาก (อะไหล่-แอร์) สี่อย่างในคอมเพรสเซอร์ ที่ได้กล่าวไปยังมีอะไหล่ส่วนๆ อื่นที่ประกอบในคอมเพรสเซอร์อีกด้วย หากสนใจสั่งซื้ออะไหล่แอร์ คุณภาพ มีการรับประกัน สามารถเข้าชมได้ ที่นี่