โบว์ลิ่งสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่กับ AEROFLEX FAMILY ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้า ร่วมงาน

” โบว์ลิ่งสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่กับ AEROFLEX FAMILY ครั้งที่ 1 ” กับ บริษัท บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด

ณ ลานโบว์ลิ่ง Blu-o Bowl สาขาเมกะบางนา

โบว์ลิ่งสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่กับ AEROFLEX FAMILY ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้า ร่วมงาน

” โบว์ลิ่งสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่กับ AEROFLEX FAMILY ครั้งที่ 1 ” กับ บริษัท บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด

ณ ลานโบว์ลิ่ง Blu-o Bowl สาขาเมกะบางนา