โทเทิลไลน์

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน โทเทิลไลน์

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน โทเทิลไลน์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับระบบปรับอากาศโครงการมายาวนาน ทำงานได้เที่ยงตรง สามารถใช้งานได้ยาวนาน มีความทนทานแรงดันสูง

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน โทเทิลไลน์ รายละเอียด ความดัน PSI ON ความดัน PSI Off ความยาวสาย
TTL-PA37 Low Pressure switch for R-22 60 30 1500 มม
PS021-0004L Low Pressure switch for R-410a 115 65 1000 มม
PS021-0006L Low Pressure switch for R-22 22 7 1000 มม
TTL-PB39 High Pressure switch for R-22 276 396 1500 มม
TTL-PB40 High Pressure switch for R-22 270 360 1500 มม
PS021-003H High Pressure switch for R-410a 420 600 1000 มม