ซากิโนมิยา

ไฮ โล สวิทซ์ความดันซากิโนมิยา มีหลากหลายรุ่นตั้งแต่ขนาดเล็ก ACB/LCB/HTB/FTB รุ่นควบคุมความดันเดี่ยว SNS / HNS และรุ่นควบคุมความดันคู่ DNS  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจากซากิโนมิยา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจในงาน ออโตเมติคคอนโทรลทั้งงานปรับอากาศ ระบบความเย็น ควบคุมความดัน แลกเปลี่ยนความร้อน มาอย่างมั่นคงยาวนาน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพแบบญี่ปุ่น ท่านจึงมั่นใจได้ในอุปกรณ์ ซากิโนมิยาทุกชิ้น

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยารายละเอียดระยะความดัน PSISetting ON (PSI)Setting OFF (PSI)
ACB - IB21High pressure295 - 395295395
ACB - IB39High pressure280 - 350280350
LCB • PA26Low pressure27 - 45.545.527
LCB ·PA55Low pressure8 - 22228
LTB • A301Low oressure0 - 574328
ETB ·A301Low pressure14 - 36Manual14
HTB - A301High pressure284 -.427284356
FTB - A301High pressure284 - 427Manual356
SNS·C106XLow pressure(-50cmHg} - 854328
SNS - C110XLow pressure14.2 -1428557
SNS - C106XM2Low pressure(-50cmHg} - 85Manual28
SNS - 2C106YLow pressure14 - 551455
HNS - C130XHigh pressure114 - 426228284
HNS • C130XM1High pressure114 - 426Manual284
DNS - D306XHigh-Low pressure"Low :(-50cmHg) - 85 /High :114-427""43228""28284"
DNS - D306XMHigh-Low pressureLow :(-50cmHg) -85 / High :114-426"43 Manual""28284"