ซากิโนมิยา

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา มีหลากหลายรุ่นตั้งแต่ขนาดเล็ก ACB/LCB/HTB/FTB รุ่นควบคุมความดันเดี่ยว SNS / HNS และรุ่นควบคุมความดันคู่ DNS  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจาก ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจในงาน ออโตเมติคคอนโทรลทั้งงานปรับอากาศ ระบบความเย็น ควบคุมความดัน แลกเปลี่ยนความร้อน มาอย่างมั่นคงยาวนาน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพแบบญี่ปุ่น ท่านจึงมั่นใจได้ในอุปกรณ์ ซากิโนมิยาทุกชิ้น

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา รายละเอียด ระยะความดัน PSI Setting ON (PSI) Setting OFF (PSI)
ACB - IB21 High pressure 295 - 395 295 395
ACB - IB39 High pressure 280 - 350 280 350
LCB • PA26 Low pressure 27 - 45.5 45.5 27
LCB ·PA55 Low pressure 8 - 22 22 8
LTB • A301 Low oressure 0 - 57 43 28
ETB ·A301 Low pressure 14 - 36 Manual 14
HTB - A301 High pressure 284 -.427 284 356
FTB - A301 High pressure 284 - 427 Manual 356
SNS·C106X Low pressure (-50cmHg} - 85 43 28
SNS - C110X Low pressure 14.2 -142 85 57
SNS - C106XM2 Low pressure (-50cmHg} - 85 Manual 28
SNS - 2C106Y Low pressure 14 - 55 14 55
HNS - C130X High pressure 114 - 426 228 284
HNS • C130XM1 High pressure 114 - 426 Manual 284
DNS - D306X High-Low pressure "Low :(-50cmHg) - 85 /High :114-427" "43228" "28284"
DNS - D306XM High-Low pressure Low :(-50cmHg) -85 / High :114-426 "43 Manual" "28284"