ไซท์กลาส ตาแมว อีเมอร์สัน อัลโก

ไซท์กลาส

ไซท์กลาส ตาแมว ดูน้ำยา อีเมอร์สัน อัลโก AMI ซีรีย์ เป็น ไซท์กลาส ตาแมว ดูดความชื้นในระบบแบบละเอียด เป็นดีไซน์แบบถอดได้ ตอนปลายเป็นท่อทองแดงเพื่อการติดตั้งได้สะดวกมีหัวท้ายให้เลือกหลายแบบ ออกแบบเพื่อการใช้งานแรงดันสูงสุด 650 PSIG ผ่านมาตราฐาน UL/CUL # SA9566 (ไซท์กลาส ตาแมวดูน้ำยา อีเมอร์สัน อัลโก AMI ซีรีย์ จากอีเมอร์สันสหรัฐอเมริกา)

ไซท์กลาส อีเมอร์สัน อัลโก ขนาดต่อ รูปแบบ
AMl-1MM3 3/8" Male Flare x Male Flare
AMl-1MM4 1/2" Male Flare x Male Flare
AMl-1MM5 5/8" Male Flare x Male Flare
AMl-1SS2 1/4" Sweat x Sweat (OD Female)
AMl-1SS3 3/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMl-1SS4 1/2" Sweat x Sweat (OD Female)
AMl-1SS5 5/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMl-1SS7 7/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMl-1SS9 1 1/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT2 Extended ends 1/4" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT3 Extended ends 3/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT4 Extended ends 1/2" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT5 Extended ends 5/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT7 Extended ends 7/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT9 Extended ends 1 1/8" Sweat x Sweat (OD Female)
AMI-1TT11 Extended ends 1 3/8" Sweat x Sweat (OD Female)