บลู รีฟริก

ไซท์กลาส ตาแมวดูน้ำยา บลู เป็นไซท์กลาส ตาแมวดูความชื้นในระบบ แบบคุ้มราคา ตอนปลายเป็นท่อทองแดงเพื่อการติดตั้งได้สะดวก

ไซท์กลาส บีอาร์ไลน์ บลูขนาดต่อน้ำหนักโดยประมาณ (กรัม)
BLRF-SNG-038S3/8 ODF105
BLRF-SNG-012S1 /2 ODF150
BLRF-SNG-058S5/8 ODF185
BLRF-SNG-078S7/8 ODF290