ซากิโนมิยา

โฟล์สวิทซ์ซากิโนมิยา

โฟล์สวิทซ์ ซากิโนมิยา อุปกรณ์ควบคุมจาก ซากิโนมิยา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจในงานออโตเมติคคอนโทรลทั้งงานปรับอากาศ ระบบความเย็น ควบคุมความดัน แลกเปลี่ยนความร้อน มาอย่างมั่นคงยาวนาน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพแบบญี่ปุ่น ท่านจึงมั่นใจได้ในอุปกรณ์ ซากิโนมิยาทุกชิ้น

โฟล์สวิทซ์ ซากิโนมิยา Max working pressure / Temp Paddle size (inch) ขนาดจุดต่อ
FQS-U30G 142 PSI / 80 C 3" 1"
BQS-C130PW 142 PSI / 80 C 3" 1"