เอมเมอร์สัน อัลโก

ไซลีนอยด์วาล์ว

โซลีนอยด์วาล์ว และคอย อีเมอร์สัน อัลโก รุ่น 100RB เป็นโซลีนอยด์วาล์ว 2 ทางปกติปิด ซีลโอริงแข็งแรง ทนแรงดันสูงสุด 500 psig อุณหภูมิสูงสุด 250 F
โซลีนอยด์วาล์ว และคอย อีเมอร์สัน อัลโก รุ่น 200RB เป็นโซลีนอยด์วาล์ว 2 ทางปกติปิด ซีลโอริงแข็งแรง ทนแรงดันสูงสุด 500 psig อุณหภูมิสูงสุด 250 F
โซลีนอยด์วาล์ว และคอย อีเมอร์สัน อัลโก รุ่น 240RA เป็นโซลีนอยด์วาล์ว 2 ทางปกติปิด ซีลโอริงแข็งแรง ทนแรงดันสูงสุด 500 psig อุณหภูมิสูงสุด 250 F
คอยที่ใช้ขับใช้ขนาดเดียวกันสามารถขับได้ทุกไซท์ มีรูปแบบไฟฟ้าให้เลือกทั้ง 110 โวลท์ 220 โวลท์ 24 โวลท์ (โซลินอยด์วาล์วและ คอยย์อีเมอร์สัน จากอีเมอร์สัน สหรัฐอเมริกา)

โซลินอยด์วาล์ว สองทางปกติปิด ขนาดจุดต่อ (นิ้ว) ตัน (กิโลวัตต์) R134a ตัน (กิโลวัตต์) R22 ตัน (กิโลวัตต์) R404a / R507
100RB 2S2 VLC 1/4" ODF 0.96 (3.4) 1.27 (4.5) 0.85 (3.0)
100RB 2S3 VLC 3/8" ODF 0.96 (3.4) 1.27 (4.5) 0.85 (3.0)
100RB 2S4 VLC 1/2" ODF 0.96 (3.4) 1.27 (4.5) 0.85 (3.0)
100RB 2F2 VLC 1/4" SAE 0.96 (3.4) 1.27 (4.5) 0.85 (3.0)
100RB 2F3 VLC 3/8" SAE 0.96 (3.4) 1.27 (4.5) 0.85 (3.0)
100RB 2P2 VLC 1/4" NPTF 0.96 (3.4) 1.27 (4.5) 0.85 (3.0)
200RB 2 F 2 1/4 SAE 2.7 (9.6) 3.6 (12.7) 2.3 (8.2)
200RB 2 F 3 3/8 SAE 2.7 (9.6) 3.6 (12.7) 2.3 (8.2)
200RB 2 T 2 1/4 ODF 2.7 (9.6) 3.6 (12.7) 2.3 (8.2)
200RB 2 T 3 3/8 ODF 2.7 (9.6) 3.6 (12.7) 2.3 (8.2)
200RB 3 F 3 3/8 SAE 3.6 (12.7) 4.8 (16.9) 3.1(10.9)
200RB 3 F 4 1/2 SAE 3.6 (12.7) 4.8 (16.9) 3.1(10.9)
200RB 3 T 2 1/4 ODF 3.6 (12.7) 4.8 (16.9) 3.1(10.9)
200RB 3 T 3 3/8 ODF 3.6 (12.7) 4.8 (16.9) 3.1(10.9)
200RB 3 T 4 1/2 ODF 3.6 (12.7) 4.8 (16.9) 3.1(10.9)
200RB 4 F 3 3/8 SAE 6.0 (21.1) 8.0 (28.0) 5.1 (18.0)
200RB 4 S 3 3/8 ODF X 1/2 ODM 6.0 (21.1) 8.0 (28.0) 5.1 (18.0)
200RB 4 S 4 1/2 ODF X 5/8 ODM 6.0 (21.1) 8.0 (28.0) 5.1 (18.0)
200RB 4 T 3 3/8 ODF 6.0 (21.1) 8.0 (28.0) 5.1 (18.0)
200RB 4 T 4 1/2 ODF 6.0 (21.1) 8.0 (28.0) 5.1 (18.0)
200RB 4 T 5 5/8 ODF 6.0 (21.1) 8.0 (28.0) 5.1 (18.0)
200RB 5 F 4 1/2 SAE 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 5 F 5 5/8 SAE 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 5 S 4 1/2 ODF X 5/8 ODM 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 5 S 5 5/8 ODF 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 5 T 3 3/8 ODF 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 5 T 4 1/2 ODF 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 5 T 5 5/8 ODF 6.2 (21.8) 8.2 (28.9) 5.3 (18.6)
200RB 6 F 4 1/2 SAE 7.2 (25.2) 9.5 (33.3) 6.1(21.5)
200RB 6 F 5 5/8 SAE 7.2 (25.2) 9.5 (33.3) 6.1(21.5)
200RB 6 S 4 1/2 ODF X 5/8 ODM 7.2 (25.2) 9.5 (33.3) 6.1(21.5)
200RB 6 S 5 5/8 ODF 7.2 (25.2) 9.5 (33.3) 6.1(21.5)
200RB 6 T 4 1/2 ODF 7.2 (25.2) 9.5 (33.3) 6.1(21.5)
200RB 6 T 5 5/8 ODF 7.2 (25.2) 9.5 (33.3) 6.1(21.5)
200RB 7 S 5 5/8 ODF X 7/8 ODM 12.7 (44.6) 17.0 (59.8) 11.1(39.0)
200RB 7 T 4 1/2 ODF 12.7 (44.6) 17.0 (59.8) 11.1(39.0)
200RB 7 T 5 5/8 ODF 12.7 (44.6) 17.0 (59.8) 11.1(39.0)
200RB 7 T 7 7/8 ODF 12.7 (44.6) 17.0 (59.8) 11.1(39.0)
200RB 9 T 5 5/8 ODF 22.5 (79.1) 29.5 (103.8) 18.3 (64.2)
200RB 9 T 7 7/8 ODF 22.5 (79.1) 29.5 (103.8) 18.3 (64.2)
200RB 9 T 9 1 1/8 ODF 22.5 (79.1) 29.5 (103.8) 18.3 (64.2)
240RA 8 T 5 5/8 0DF 14.8 (52.5) 15.6 (55.2) 10.3 (36.5)
240RA 8 T 7 7/8 0DF 14.8 (52.5) 15.6 (55.2) 10.3 (36.5)
240RA 9 T 5 5/8 0DF 22.0 (78.0) 23.3 (82.5) 15.3 (54.2)
240RA 9 T 7 7/8 0DF 28.9 (102.3) 30.5 (108.0) 21.0 (71.1)
240RA 9 T 9 1 1/8 ODF 28.9 (102.3) 30.5 (108.0) 21.0 (71.1)
240RA 12 T 7 7/8 0DF 33.2 (117.5) 34.9 (124.0) 23.0 (81.4)
240RA 12 T 9 1 1/8 ODF 33.2 (117.5) 34.9 (124.0) 23.0 (81.4)
240RA 16 T 9 1 1/8 ODF 55.1(195.1) 58.0 (205.0) 38.3 (135.0)
240RA 16 T 11 1 3/8 0DF 55.1(195.1) 58.0 (205.0) 38.3 (135.0)
240RA 20 T 11 1 3/8 0DF 86.8 (307.4) 95.4 (338.0) 65.7 (230.0)
240RA 20 T 13 1 5/8 0DF 86.8 (307.4) 95.4 (338.0) 65.7 (230.0)
240RA 20 T 17 2 1/8 0DF 86.8 (307.4) 95.4 (338.0) 65.7 (230.0)
ASC120 คอยย์กันน้ำ Coil 120 Volt 1/2"bore
ASC220 คอยย์กันน้ำ Coil 220 Volt 1/2"bore
AMG110 คอยย์มาตราฐาน Coil 120 Volt 1/2"bore
AMG220 คอยย์มาตราฐาน Coil 220 Volt 1/2"bore
AMG24 คอยย์มาตราฐาน Coil 24 Volt 1/2"bore