คาสเทล

โกล์ปวาล์ว คาสเทิล

โกล์ปวาล์ว คาสเทิล ผลิตด้วยหลักการคุณภาพซึ่งโรงงานคาสเทล อิตาลี ได้รับมาตราฐานการผลิตตามระบบคุณภาพ UNI EN ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์คาสเทล ทุกชิ้นได้ผ่าน การทดสอบอย่างครบครัน สินค้าของคาสเทลจึงเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับในงานปรับอากาศและงานห้องเย็นมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์คาสเทลยังสามารถใช้งานกับน้ำยา HFC และ HFO ทุกประเภทได้อีกด้วย