เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก HF/HFK

เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก HF/HFA

เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก HF/HFK ซีรีย์ เป็น เอกแปนชั่นวาล์วแบบ บาลานซ์พอร์ท ตัววาล์วทำจากโลหะป้องกันสนิม มีขนาดตั้งแต่ 1/4 ถึง 20 ดัน มีให้เลือกแบบต่อตรงหรือ ท่อเข้ามุม ออกแบบเพื่อการใช้งานแรงดันสูงสุด 450 PSIG ผ่านมาตราฐาน UR/CUR # SA5312 (เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก HF/HFK ซีรีย์ จากอีเมอร์สัน สหรัฐอเมริกา)