เอ็กแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก AFA

เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก ATA

เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก AFA ซีรีย์ เป็น เอกแปนชั่นวาล์ว ขนาดเล็กแบบต่อเข้ามุมและมีแต่ต่อแบบ SAE เท่านั้น โดยออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อใช้กับโหลดที่มีขอบเขตกว้าง และอุณหภูมิ การทำงานกว้าง ตัววาล์วทำจากโลหะสเตนเลสป้องกันสนิม ออกแบบเพื่อการใช้งานแรงดันสูงสุด 700 PSIG ผ่านมาตราฐาน UR/CUR # SA5312 (เอกแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก HF/HFK ซีรีย์ จากอีเมอร์สัน สหรัฐอเมริกา)