อีเมอร์สัน

เช็ควาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก ACK ซีรีย์เป็นวาล์วป้องกันน้ำยาไหลกลับ ป้องกันการไหลกลับทางของน้ำยาด้านร้อนมาด้านเย็น ตรงด้านลิควิดไลน์และเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน มีขนาดตั้งแต่ 3/8 นิ้วถึง 2 5/8 นิ้ว ออกแบบเพื่อการใช้งานแรงดันสูงสุด 680 PSIG (เช็ควาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก ACK ซีรีย์ ภายใต้อีเมอร์สัน สหรัฐอเมริกา)

เช็ควาล์ว อีเมอร์สันขนาดต่อ (OD นิ้ว)opening pressure (psig)ทนแรงดันสูงสุด (psig)
ACK-63/8 0DF0.08800
ACK-81/2 ODF0.22680
ACK-105/8 0DF0.22680
ACK-123/4 0DF0.24680
ACK-147/8 0DF0.24680
ACK-181-1/8 ODF0.43680
ACK-221-3/8 ODF0.64680
ACK-261-5/8 0DF0.71680
ACK-342-1/8 ODF1.13680
ACK-422-5/8 ODF1.44680