ออยเซพพาเรเตอร์ บิทเซอร์

ออยเซพพาเรเตอร์ บิทเซอร์

ออยเซพพาเรเตอร์ บิทเซอร์ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อแยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกจากน้ำยา ในระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ หรือ ระบบที่มีการติดตั้งท่อยาวๆ เพื่อเป็นการแก้ ปัญหาน้ำยาไม่กลับคอมเพรสเซอร์ มักติดตั้งที่ที่ท่อน้ำยาทางออกจากคอมเพรสเซอร์ใกล้คอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะเป็นการลดเสียงในระบบอีกด้วย  ออยเซพพาเรเตอร์ บิทเซอร์ สามารถทำงานแรงดันสูงสุด 28 บาร์ ช่วงอุณหภูมิ -10 ซ ถึง 120 ซ ได้รับมาตราฐาน EC: 97/23/EC เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ

ออยเซพพาเรเตอร์ บิทเซอร์ น้ำหนัก กก ปริมาณน้ำมันสูงสุด ลิตร ปริมาณรับสูงสุด ลิตร ฮีทเตอร์อุ่นน้ำมัน วัตต์
OA1954 45 18 40 1 x 140
OA4188 95 40 88 2 x 140
OA9111 180 90 228 3 x 140
OA14111 290 140 395 3 x 140
OA25112 565 250 655 3 x 200