คาสเทล

สต๊อบวาล์ว แฮนด์วาล์ว ชัทออฟวาล์วคาสเทล ผลิตด้วยหลักการคุณภาพซึ่งโรงงานคาสเทล อิตาลี ได้รับมาตราฐานการผลิต ตามระบบคุณภาพ UNI EN ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์ คาสเทลทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบอย่างครบครัน สินค้าของคาสเทลจึงเป็นที่ไว้วางใจ และยอมรับในงานปรับอากาศและงานห้องเย็นมาโดยตลอด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์คาสเทล  ยังสามารถใช้งานกับน้ำยา HFC และ HFO ทุกประเภทได้อีกด้วย

สต๊อบวาล์ว แฮนด์วาล์ว ชัทออฟ วาล์ว คาสเทลSAE connection (inch)ODF connection (inch)Kv Factor (m3h)อุณหภูมิของเหลว C
6210/21/4"0.28-35 to +90
6220/21/4"0.28-35 to +90
6210/3"3/8""-112·.5/8""-"1.00-35 to +90
6220/33/8"1.00-35 to +90
6210/41/2"1.30-35 to +90
6220/41/2"1.30-35 to +90
6210/55/8"1.80-35 to +90
6220/55/8"1.80-35 to +90
6210/63/43.65-35 to +90
6220/63/4"3.65-35 to +90
6220/77/8"3.65-35 to +90
6230/221/4"0.50-35 to +90
6230/333/8"1.40-35 to +90
6230/441/2"1.60-35 to +90
6260/21/4"0.35-35 to +90
6260/33/8"0.90-35 to +90
6260/41/2"1.35-35 to +90