เทดาร์

ลิควิด รีซีฟเวอร์ เทดาร์

ลิควิด รีซีฟเวอร์ เทดาร์ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อรวบรวมน้ำยา หลังจากเข้าลิควิดไลน์ (ออกจากคอนเดนเซอร์) ในระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่หรือระบบที่มีการต้องการ เก็บน้ำยาคืน ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอีกด้วย ลิควิด รีซีฟเวอร์ บีอาร์ไลน์ เทดาร์ สามารถทำงานแรงดันสูงสุด 35 บาร์  เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 1 ฝ่ายขายอะไหล่เครื่องปรับอากาศ