มอตอร์ไรช์วาล์ว เปิดปิด ฮันนี่เวลล์

มอเตอร์ไรช์วาล์ว ฮันนี่เวลล์

มอเตอร์ไรซ์วาล์ว ฮันนี่เวลล์ ทั้งแบบสองทางและสามทาง ปกติปิด เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับระบบปรับอากาศโครงการมายาวนาน  เป็นวาล์วสำหรับระบบน้ำเย็น หรือน้ำร้อน มีให้เลือกใช้ทั้งทนแรงดัน 125 PSI และ 300 PSI ทั้งรูปแบบสปริงรีเทินและอิเลคทริครีเทิน ตามความต้องการของท่าน มอเตอร์ไรซ์วาล์วฮันนี่เวลล์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ ฮันนี่เวลล์ สหรัฐอเมริกา

มอเตอร์ไรซ์วาล์ว 220 โวลท์ เปิดปิด ขนาดจุดต่อ (นิ้ว) ประเภท (2 / 3 ทาง)และไดรฟ์ Cv Connection
V4043C1370 1/2" 2 ทาง (125 PSI), spring return 3.5 BSPP (Internal Thread)
V4043C1362 3/4" 2 ทาง (125 PSI), spring return 8.0 BSPP (Internal Thread)
VC4043AF1000 1/2" 2 ทาง (300 PSI), spring return 3.0 BSPP (Internal Thread)
VC4043AJ1000 3/4" 2 ทาง (300 PSI), spring return 5.3 BSPP (Internal Thread)
VC4043AP1000 1' 2 ทาง (300 PSI), spring return 6.0 BSPP (Internal Thread)
V4044C1668B 1/2" 3 ทาง (125 PSI), spring return 3.5 BSPT (Internal Thread)
V4044A1704B 3/4" 3 ทาง (125 PSI), spring return 7.0 BSPT (Internal Thread)
V4044C1312B 1" 3 ทาง (125 PSI), spring return 9.5 BSPT (Internal Thread)
VC4013AF1000 1/2" 2 ทาง (300 PSI), Electric Return 3.5 BSPP (Internal Thread)
VC6013AF1000 1/2" 2 ทาง (300 PSI), Electric Return 3.5 BSPP (Internal Thread)
VC4013AJ1000 3/4" 2 ทาง (300 PSI), Electric Return 6.2 BSPP (Internal Thread)
VC6013AJ1000 3/4" 2 ทาง (300 PSI), Electric Return 6.2 BSPP (Internal Thread)
VC4013AP1000 1' 2 ทาง (300 PSI), Electric Return 7.0 BSPP (Internal Thread)
VC6013AP1000 1" 2 ทาง (300 PSI), Electric Return 7.0 BSPP (Internal Thread)
VC4013ME6000 1/2" 3 ทาง (300 PSI), Electric return 4.0 BSPP (Internal Thread)
VC6013ME6000 1/2" 3 ทาง (300 PSI), Electric return 4.0 BSPP (Internal Thread)
VC4013MJ6000 3/4" 3 ทาง (300 PSI), Electric return 8.2 BSPP (Internal Thread)
VC6013MJ6000 3/4" 3 ทาง (300 PSI), Electric return 8.2 BSPP (Internal Thread)
VC4013MP6000 1' 3 ทาง (300 PSI), Electric return 9.0 BSPP (Internal Thread)
VC6013MP6000 1' 3 ทาง (300 PSI), Electric return 9.0 BSPP (Internal Thread)