แดนฟอส์ส

ฟิลเตอร์ดรายเออร์แดนฟอส์ส เป็นดรายเออร์คุณภาพ มีความสามารถในการกรองความชื้นและกรดในระบบสูง หัวท้ายเป็นท่อทองแดงเพื่อการเชื่อมต่อได้ง่าย ประหยัดเวลา เคลือบสี อีพอกซี่ป้องกันสนิม

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ แดนฟอส์สขนาดจุดต่อ (นิ้ว)ตันความเย็น @ Δ 1psig R134aตันความเย็น @ Δ 1psig R22ตันความเย็น @ Δ 1psig R404a
DCL 0533/8"SAE5.04.24.0
DCL 0833/8"SAE64.24
DCL 1633/8"SAE6.85.14.5
DCL 1641/2"SAE9.46.86.2
DCL 1655/8"SAE13.4108.5
DCL 3033/8"SAE6.54.84.2
DCL 3041/2"SAE9.77.16.2
DCL 3055/8"SAE1410.59.4
DCL 053S3/8"ODF5.44.24.0
DCL 083S3/8"ODF64.24.0
DCL 163S3/8"ODF6.85.14.5
DCL 164S1/2"ODF9.46.86.2
DCL 165S5/8"ODF13.410.08.5
DCL 303S3/8"ODF19.54.84.2
DCL 304S1/2"ODF9.77.16.2
DCL 305S5/8"ODF1410.59.4
DCL 307S7/8"ODF18.51412.2
DCL 417S7/8"ODF28.521.118.50
DCL 419S1 1/8"ODF28.1521.118.5