ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ แดนฟอส์ส

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ แดนฟอส์ส

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ แดนฟอส์ส เป็น ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ที่คุณภาพมีความสามารถในการกรองความชื้นและกรดในระบบสูง ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ แดนฟอส์ส หัวท้ายเป็นท่อทองแดงเพื่อการเชื่อมต่อได้ง่าย ประหยัดเวลา เคลือบสี อีพอกซี่ป้องกันสนิม

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ แดนฟอส์ส ขนาดจุดต่อ (นิ้ว) ตันความเย็น @ Δ 1psig R134a ตันความเย็น @ Δ 1psig R22 ตันความเย็น @ Δ 1psig R404a
DCL 053 3/8"SAE 5.0 4.2 4.0
DCL 083 3/8"SAE 6 4.2 4
DCL 163 3/8"SAE 6.8 5.1 4.5
DCL 164 1/2"SAE 9.4 6.8 6.2
DCL 165 5/8"SAE 13.4 10 8.5
DCL 303 3/8"SAE 6.5 4.8 4.2
DCL 304 1/2"SAE 9.7 7.1 6.2
DCL 305 5/8"SAE 14 10.5 9.4
DCL 053S 3/8"ODF 5.4 4.2 4.0
DCL 083S 3/8"ODF 6 4.2 4.0
DCL 163S 3/8"ODF 6.8 5.1 4.5
DCL 164S 1/2"ODF 9.4 6.8 6.2
DCL 165S 5/8"ODF 13.4 10.0 8.5
DCL 303S 3/8"ODF 19.5 4.8 4.2
DCL 304S 1/2"ODF 9.7 7.1 6.2
DCL 305S 5/8"ODF 14 10.5 9.4
DCL 307S 7/8"ODF 18.5 14 12.2
DCL 417S 7/8"ODF 28.5 21.1 18.50
DCL 419S 1 1/8"ODF 28.15 21.1 18.5