ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก EK ซีรีย์ เป็น ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ คุณภาพแบบใช้เม็ดบีด เป็นตัวกรองและดูดความชื้น มีแผ่นกั้นด้านออกเพื่อการกรองขนาด 20 ไมครอน เหมาะสมกับน้ำยา ทุกประเภทรวมทั้ง R410a มีความสามารถในการกรองความชื้นและกรดในระบบสูง ฟิลเตอร์ดรายเออร์ อีเมอร์สน อัลโก EK หัวท้ายเป็นท่อทองแดงเพื่อการเชื่อมต่อได้ง่าย ประหยัดเวลา เคลือบสีอีพอกซี่ป้องกันสนิม ออกแบบเพื่อการใช้งานแรงดันสูงสุด 680 PSIG ผ่านมาตราฐาน UL/CUL # SA3124 ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก EK ซีรีย์ จากอีเมอร์สันสหรัฐอเมริกา

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก EK ซีรีย์ (20 ไมครอน/680 psig) ขนาดจุดต่อ (นิ้ว) สำหรับตันความเย็น @ ΔP 1 psi / R-134a สำหรับตันความเย็น @ ΔP 1 psi / R-22 R410a สำหรับตันความเย็น @ ΔP 1 psi / R-404a
EK 03 2 1/4 SAE 2.0 2.2 1.4
EK 03 2 S 1/4 ODF 2.7 2.9 2.0
EK 03 3 3/8 SAE 3.0 3.3 2.2
EK 03 3 S 3/8 0DF 3.0 3.3 2.2
EK 05 2 1/4 SAE 2.1 2.3 1.5
EK 05 2 S 1/4 ODF 3.1 3.4 2.2
EK 05 3 3/8 SAE 3.5 3.8 2.5
EK 05 3 S 3/8 0DF 4.4 4.8 3.2
EK 08 3 3/8 SAE 4.0 4.3 2.9
EK 08 3 S 3/8 0DF 4.5 4.9 3.3
EK 08 4 1/2 SAE 6.7 7.3 4.9
EK 08 4 S 1/2 ODF 7.1 7.7 5.1
EK 16 3 3/8 SAE 3.9 4.2 2.8
EK 16 3 5 3/8 ODF 4.4 4.8 3.2
EK 164 1/2 SAE 6.1 1.3 4.2
EK 16 4 5 1/2 ODF 8.5 7.5 6.2
EK 16 5 5/8 SAE 9.7 10.5 7.0
EK 16 5 S 5/8 ODF 10.1 10.9 7.3
EK 16 7 S 7/8 ODF 15.5 16.8 11.2
EK 30 3 3/8 SAE 4.3 4.7 3.1
EK 30 3 S 3/8 ODF 6.3 6.8 4.6
EK 30 4 1/2 SAE 8.1 8.8 5.9
EK 30 4 S 1/2 ODF 10.0 10.8 7.2
EK 30 5 5/8 SAE 10.6 11.5 7.7
EK 30 6 S 3/4 ODF 14.8 16.0 10.7
EK 30 7 S 7/8 ODF 16.8 18.2 12.2
EK 417 S 7/8 ODF 20.3 22.0 14.7
EK 419 S 1 1/8 ODF 27.7 30.0 20.1