ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ดรายออล

ฟิลเตอร์ดรายเออร์

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ ดรายออล

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ดรายออล DMH ซีรี่ย์ เป็นผลิตภัณฑ์ ฟิลเตอร์ดรายเออร์ คุณภาพสูง จากอินเดียที่ผ่านมาตราฐานสากล UL Listed เพื่อการใช้งานในระบบความเย็น ระบบปรับอากาศได้อย่างเชื่อมั่น ฟิลเตอร์ดรายเออร์ ดรายออล DMH ซี่รี่ย์ใช้ใส้ ฟิลเตอร์ดรายเออร์ พิเศษผสมระหว่าง เม็ดสารกันความชื้นกับอลูมินา ออกแบบเพื่อการดูดความชื้นและสิ่งเจือปน (จนถึง 10 ไมครอน)ในระบบความเย็น ระบบปรับอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะกับน้ำยาทุกประเภท จนถึง R-410a กระบวนการเชื่อมประสานตัวโลหะ ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ทำอย่างแข็งแรง ผ่านการทดสอบสำหรับการทำงานที่ 45 บาร์ (653 PSIG) และ BURST TEST ที่ 3265 PSIG ตัวโลหะ ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ผ่านการทำสีที่แข็งแรง ทดสอบ Salt spray test ผ่านที่ 1000 ชม  ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ดรายออล DMH ซีรี่ย์ จึงเป็น ฟิลเตอร์ดรายเออร์ คุณภาพในราคาคุ้มค่า เพื่อการเลือกใช้งานของท่าน

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ ดรายออล แบบเม็ด ขนาดจุดต่อ (นิ้ว) ความสามารถในการดูดความชื้น (กก น้ำยา) R-134a @ 24 ซ ความสามารถในการดูดความชื้น (กก น้ำยา) R-410a @ 24 ซ ความสามารถในการดูดความชื้น (กก น้ำยา) R404a @ 24 ซ
032F 1/4 SAE 2.26 1.25 2.2
032S 1/4 0DS 2.26 1.25 2.2
052F 1/4 SAE 6.66 3.67 6.77
52S 1/4 0DS 6.66 3.67 6.77
053S 3/8 SAE 6.66 3.67 6.77
083S 3/8 0DS 13.54 9.03 12.7
084F 1/4 SAE 13.54 9.03 12.7
163F 3/8 SAE 21.16 11.68 19.75
163S 3/8 0DS 21.16 11.68 19.75
164F 1/2 SAE 21.16 11.68 19.75
164S 1/2 0DS 21.16 11.68 19.75
165S 5/8 0DS 21.16 11.68 19.75
303F 3/8 0DS 37.46 29.06 35.55
304F 1/2 SAE 37.46 29.06 35.55
304S 1/2 0DS 37.46 29.06 35.55
305F 5/8 SAE 37.46 29.06 35.55
305S 5/8 0DS 52.94 40.35 49.38
417S 7/8 0DS 52.94 40.35 49.38