ดรายออล

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ ดรายออล DMH ซีรี่ย์ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จากอินเดียที่ผ่านมาตราฐานสากล UL Listed เพื่อการใช้งานในระบบความเย็น ระบบปรับอากาศได้อย่างเชื่อมั่นดรายออล DMH ซี่รี่ย์ใช้ใส้ดรายเออร์พิเศษผสมระหว่าง เม็ดสารกันความชื้นกับอลูมินา ออกแบบเพื่อการดูดความชื้นและสิ่งเจือปน (จนถึง 10 ไมครอน)ในระบบความเย็น ระบบปรับอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะกับน้ำยาทุกประเภท จนถึง R-410a กระบวนการเชื่อมประสานตัวโลหะดรายเออร์ ทำอย่างแข็งแรง ผ่านการทดสอบสำหรับการทำงานที่ 45 บาร์ (653 PSIG) และ BURST TEST ที่ 3265 PSIG ตัวโลหะดรายเออร์ผ่านการทำสีที่แข็งแรง ทดสอบ Salt spray test ผ่านที่ 1000 ชม  ฟิลเตอร์ดรายเออร์ ดรายออล DMH ซีรี่ย์ จึงเป็นดรายเออร์คุณภาพในราคาคุ้มค่า เพื่อการเลือกใช้งานของท่าน

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ ดรายออล แบบเม็ดขนาดจุดต่อ (นิ้ว)ความสามารถในการดูดความชื้น (กก น้ำยา) R-134a @ 24 ซความสามารถในการดูดความชื้น (กก น้ำยา) R-410a @ 24 ซความสามารถในการดูดความชื้น (กก น้ำยา) R404a @ 24 ซ
032F1/4 SAE2.261.252.2
032S1/4 0DS2.261.252.2
052F1/4 SAE6.663.676.77
52S1/4 0DS6.663.676.77
053S3/8 SAE6.663.676.77
083S3/8 0DS13.549.0312.7
084F1/4 SAE13.549.0312.7
163F3/8 SAE21.1611.6819.75
163S3/8 0DS21.1611.6819.75
164F1/2 SAE21.1611.6819.75
164S1/2 0DS21.1611.6819.75
165S5/8 0DS21.1611.6819.75
303F3/8 0DS37.4629.0635.55
304F1/2 SAE37.4629.0635.55
304S1/2 0DS37.4629.0635.55
305F5/8 SAE37.4629.0635.55
305S5/8 0DS52.9440.3549.38
417S7/8 0DS52.9440.3549.38