ฮันนี่เวลล์

บาลานซิ่งวาล์วฮันนี่เวลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับระบบปรับอากาศโครงการมายาวนาน เป็นบาลานซิ่งวาล์วสำหรับระบบน้ำเย็น หรือน้ำร้อน บาลานซิ่งวาล์วฮันนี่เวลล์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ ฮันนี่เวลล์ สหรัฐอเมริกา

บาลานซิ่งวาล์ว ฮันนี่เวลล์เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ นิ้วKvประเภทการต่อ
V5032Y00151/2"2.7Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y00203/4"6.4Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y00251"6.8Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y00321-1/4"21.0Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y00401-1/2"22.0Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y00502"38.0Female thread (PN16) with measuring port
V4-BLC-GP16-G0652-1/2"74.4Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G0803"111.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G1004"165.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G1255"242.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G1506"372.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G2008"704.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G25010"945.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G30012"1380.0Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G35014"1651.0Flange end (PN16) with measureing port
VM242A0101Basic MES Measuring Computer
6861005200 Flow Plus Measuring Computer
6861200100 Flow Measuring Basic MES