บาลานซิ่งวาล์ว ฮันนี่เวลล์

บาลานซิ่งวาล์ว ฮันนี่เวลล์

บาลานซิ่งวาล์ว ฮันนี่เวลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับระบบปรับอากาศโครงการมายาวนาน เป็น บาลานซิ่งวาล์ว สำหรับระบบน้ำเย็น หรือน้ำร้อน บาลานซิ่งวาล์ว ฮันนี่เวลล์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ ฮันนี่เวลล์ สหรัฐอเมริกา

บาลานซิ่งวาล์ว ฮันนี่เวลล์ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ นิ้ว Kv ประเภทการต่อ
V5032Y0015 1/2" 2.7 Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y0020 3/4" 6.4 Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y0025 1" 6.8 Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y0032 1-1/4" 21.0 Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y0040 1-1/2" 22.0 Female thread (PN16) with measuring port
V5032Y0050 2" 38.0 Female thread (PN16) with measuring port
V4-BLC-GP16-G065 2-1/2" 74.4 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G080 3" 111.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G100 4" 165.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G125 5" 242.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G150 6" 372.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G200 8" 704.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G250 10" 945.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G300 12" 1380.0 Flange end (PN16) with measureing port
V4-BLC-GP16-G350 14" 1651.0 Flange end (PN16) with measureing port
VM242A0101 Basic MES Measuring Computer
6861005200 Flow Plus Measuring Computer
6861200100 Flow Measuring Basic MES