อีเมอร์สัน อัลโก-บอลล์วาล์ว

บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก BVE ซีรีย์ (BVS เป็นบอลล์วาล์วแบบมีพอร์ท) ตัววาล์วทำจากโลหะหล่อแบบปิด น้ำหนักเบา น้ำยาสามารถไหลได้ทั้งสองทาง
ได้รับมาตราฐาน EN 12284 / EN 378 / EN 12420 แรงดันทำงานไม่เกิน 45 บาร์ อุณหภูมิทำงานสูงสุดไม่เกิน 120 ซ (บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก BVE ซีรีย์ จากอีเมอร์สัน สหรัฐอเมริกา)

บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก (max pressure 45 bar)ขนาดจุดต่อ นิ้วขนาดจุดต่อ มมน้ำหนัก (กก)
BVE-0141/4"0.36
BVS-0141/4"0.36
BVE-M066mm0.36
BVS-M066mm0.36
BVE-0383/8"0.36
BVS-0383/8"0.36
BVE-M1010mm0.36
BVS-M1010mm0.36
BVE-0121/2"0.36
BVS-0121/2"0.36
BVE-M1212mm0.38
BVS-M1212mm0.38
BVE-0585/8"16mm0.38
BVS-0585/8"16mm0.38
BVE-0343/4"0.66
BVS-0343/4"0.66
BVE-0787/8"22mm0.66
BVS-0787/8"22mm0.66
BVE-11811/8"1.04
BVS-11811/8"1.04
BVE-M2828mm1.04
BVS-M2828mm1.04
BVE-1381 3/8"35mm1.64
BVS-1381 3/8"1.64
BVE-1581 5/8"2.43
BVS-1581 5/8"2.43
BVE-M4242mm2.43
BVS-M4242mm2.43
BVE-2182 1/8"54mm4.76
BVS-2182 1/8"4.76
BVE-2582 5/8"5.54
BVS-2582 5/8"5.54
BVE-3183 1/8"7.72
BVS-3183 1/8"7.72