อีเมอร์สัน อัลโก-บอลล์วาล์ว

บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก

บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก BVE ซีรีย์ (BVS เป็นบอลล์วาล์วแบบมีพอร์ท) ตัววาล์วทำจากโลหะหล่อแบบปิด น้ำหนักเบา น้ำยาสามารถไหลได้ทั้งสองทาง ได้รับมาตราฐาน EN 12284 / EN 378 / EN 12420 แรงดันทำงานไม่เกิน 45 บาร์ อุณหภูมิทำงานสูงสุดไม่เกิน 120 ซ (บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก BVE ซีรีย์ จากอีเมอร์สัน สหรัฐอเมริกา)

บอลล์วาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก (max pressure 45 bar) ขนาดจุดต่อ นิ้ว ขนาดจุดต่อ มม น้ำหนัก (กก)
BVE-014 1/4" 0.36
BVS-014 1/4" 0.36
BVE-M06 6mm 0.36
BVS-M06 6mm 0.36
BVE-038 3/8" 0.36
BVS-038 3/8" 0.36
BVE-M10 10mm 0.36
BVS-M10 10mm 0.36
BVE-012 1/2" 0.36
BVS-012 1/2" 0.36
BVE-M12 12mm 0.38
BVS-M12 12mm 0.38
BVE-058 5/8" 16mm 0.38
BVS-058 5/8" 16mm 0.38
BVE-034 3/4" 0.66
BVS-034 3/4" 0.66
BVE-078 7/8" 22mm 0.66
BVS-078 7/8" 22mm 0.66
BVE-118 11/8" 1.04
BVS-118 11/8" 1.04
BVE-M28 28mm 1.04
BVS-M28 28mm 1.04
BVE-138 1 3/8" 35mm 1.64
BVS-138 1 3/8" 1.64
BVE-158 1 5/8" 2.43
BVS-158 1 5/8" 2.43
BVE-M42 42mm 2.43
BVS-M42 42mm 2.43
BVE-218 2 1/8" 54mm 4.76
BVS-218 2 1/8" 4.76
BVE-258 2 5/8" 5.54
BVS-258 2 5/8" 5.54
BVE-318 3 1/8" 7.72
BVS-318 3 1/8" 7.72