ซานเฮง

บอลล์วาล์ว ซานเฮง

บอลล์วาล์ว ซานเฮง เป็นผลิตภัณฑ์มาตราฐาน คุ้มราคา บอลล์วาล์วสามารถให้น้ำยาไหลได้ทั้งสองทาง การเปิดและปิดใช้การหมุน สามารถดูได้ว่าเปิดหรือปิดอยู่ได้ สามารถทำงานระหว่างอุณหภูมิ -40 ซ ถึง +150 ซ

บอลล์วาล์ว บีอาร์ไลน์ (Max press 45 bar / temp -10 to +150C) ขนาดข้อต่อเชื่อม นิ้ว ขนาดความเย็น กิโลวัตต์ R-22 ขนาดความเย็น กิโลวัตต์ R-134a Kv m3/h
BV-06 1/4 11 10.1 0.8
BV-06S 1/4 11 10.1 0.8
BV-10 3/8 22 20.2 3.8
BV-10S 3/8 22 20.2 3.8
BV-12 1/2 105 96 5.6
BV-12S 1/2 105 96 5.6
BV-16 5/8 143 132 10.1
BV-16S 5/8 143 132 10.1
BV-18 3/4 241.0 221 20.4
BV-18S 3/4 241.0 221 20.4
BV-22 7/8 358.0 329 28.2
BV-22S 7/8 358.0 329 28.2
BV-28 1 1/8 633 582 52
BV-28S 1 1/8 633 582 52
BV-35 1 3/8 756 696 80.9
BV-35S 1 3/8 756 696 80.9
BV-42 1 5/8 1293 1190 196
BV-42S 1 5/8 1293 1190 196
BV-54 2 1/8 1348 1240 248
BV-54S 2 1/8 1348 1240 248
BV-67 2 5/8 1470 1320 252
BV-67S 2 5/8 1470 1320 252
BV-79 3 1/8 1532 1480 279
BV-79S 3 1/8 1532 1480 279