คาสเทล

บอลล์วาล์ว คาสเทล

บอลล์วาล์ว คาสเทล ผลิตด้วยหลักการคุณภาพซึ่งโรงงานคาสเทล อิตาลี ได้รับมาตราฐานการผลิต ตามระบบคุณภาพ UNI EN ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์คาสเทลทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบ อย่างครบครัน สินค้าของคาสเทลจึงเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับในงานปรับอากาศและงานห้องเย็นมาโดยตลอด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์คาสเทล ยังสามารถใช้งานกับน้ำยา HFC และ HFO ทุกประเภทได้อีกด้วย

บอลล์วาล์ว คาสเทล (max pressure 45 bar)/ -40 to +150 C ขนาดจุดต่อ นิ้ว ขนาดบอลล์พอร์ท (มม) Kv Factor (M3/h)
6570/2 .1/4" 10 0.8
6570/2A .1/4" 10 0.8
6570/3 3/8" 10 3
6570/3A 3/8" 10 3
6570/4 .1/2" 10 5
6570/4A .1/2" 10 5
6570/5 5/8" 15 17
6570/5A 5/8" 15 17
6570/7 7/8" 19 29
6570/7A 7/8" 19 29
6570/9 1 1/8" 25 51
6570/9A 1 1/8" 25 51
6590/11 1 3/8" 32 68
6590/17 2 1/8" 50 178
6591/21 2 5/8" 50 178