ฮันนี่เวลล์ ตัววาล์ว หัวขับ

ตัววาล์ว ฮันนี่เวลล์

ตัววาล์ว ฮันนี่เวลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับระบบปรับอากาศโครงการมายาวนาน เป็นตัววาล์วสำหรับระบบน้ำเย็น หรือน้ำร้อน ตัววาล์วฮันนี่เวลล์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ ฮันนี่เวลล์ สหรัฐอเมริกา