ยินดีต้อนรับ บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด รวมธุรกิจ Licensee กับครอบครัวเบเจอร์ บี.กริม ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

New! บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท โฮมแอร์ พลัส  จำกัด  ที่ให้ความไว้วางใจในการทำสัญญารวมธรุกิจ Licensee กับทางบริษัทฯ

โดยผู้บริหาร บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด นายฤกษ์ชัย พรหมมงคลลาภ ได้รวมลงนามพร้อมผู้บริหาร บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด  นำโดย  นาง กิตติยา วิชยศาสตร์ และ นางสาว ปัญชนิตย์ วิชยศาสตร์ รวมทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมมอบโล่ เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับสู้ธุรกิจ Licensee  อย่างเป็นทางการ ♥  

บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด สถานที่แต่งตั้ง 553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครสีมา
https://goo.gl/maps/UrpBF62ni9A2
https://www.homeairplus.co/ https://www.facebook.com/HomeairPlus/

 

ยินดีต้อนรับ บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด รวมธุรกิจ Licensee กับครอบครัวเบเจอร์ บี.กริม ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

New! บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท โฮมแอร์ พลัส  จำกัด  ที่ให้ความไว้วางใจในการทำสัญญารวมธรุกิจ Licensee กับทางบริษัทฯ

โดยผู้บริหาร บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด นายฤกษ์ชัย พรหมมงคลลาภ ได้รวมลงนามพร้อมผู้บริหาร บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด  นำโดย  นาง กิตติยา วิชยศาสตร์ และ นางสาว ปัญชนิตย์ วิชยศาสตร์ รวมทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมมอบโล่ เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับสู้ธุรกิจ Licensee  อย่างเป็นทางการ ♥  

บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด สถานที่แต่งตั้ง 553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครสีมา
https://goo.gl/maps/UrpBF62ni9A2
https://www.homeairplus.co/ https://www.facebook.com/HomeairPlus/