ยินดีต้อนรับ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเจอร์ บี.กริม  นำทีมโดยฝ่ายบริหารคุณฤกษ์ชัย  พรมงคลลาภ เข้ามอบโล่แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แก่ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเจอร์ บี.กริม ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการและขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลิตภณฑ์อะไหล่แอร์และอะไหล่ทำความเย็น รวมธรุกิจ Licensee  มาเป็นครอบครัว เบเจอร์ บี.กริม ด้วยกันนะคะ

ยินดีต้อนรับ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมธุรกิจ Licensee กับครอบครัวเบเจอร์ บี.กริม ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

New! บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท  เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  ที่ให้ความไว้วางใจในการทำสัญญารวมธรุกิจ Licensee กับทางบริษัทฯ

 

ยินดีต้อนรับ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเจอร์ บี.กริม  นำทีมโดยฝ่ายบริหารคุณฤกษ์ชัย  พรมงคลลาภ เข้ามอบโล่แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แก่ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเจอร์ บี.กริม ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการและขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลิตภณฑ์อะไหล่แอร์และอะไหล่ทำความเย็น รวมธรุกิจ Licensee  มาเป็นครอบครัว เบเจอร์ บี.กริม ด้วยกันนะคะ