ยินดีต้อนรับ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเจอร์ บี.กริม  นำทีมโดยฝ่ายบริหารคุณฤกษ์ชัย  พรมงคลลาภ เข้ามอบโล่แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แก่ บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเจอร์ บี.กริม ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการและขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลิตภณฑ์อะไหล่แอร์และอะไหล่ทำความเย็น รวมธรุกิจ Licensee  มาเป็นครอบครัว เบเจอร์ บี.กริม ด้วยกันนะคะ