สินค้าห้องเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรม “มูลเลอร์ (Muller)”

มูลเลอร์ ยูนิทคูลเลอร์จากออสเตรเลีย ได้เข้ามาเป็นสินค้าของกลุ่มเบเจอร์ เรฟ ตั้งแต่ต้นปี 2018 เป็นต้นมา. มูลเลอร์มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ เพื่องานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ มีทั้งแบบ อุณหภูมิแช่เย็น แช่แข็ง และ แช่แข็งเย็นพิเศษ โดยสินค้า Medium temp ใช้พัดลมแบรนด์ Interlink fan /และสินค้ารุ่น low temp ใช้พัดลม EBM สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-011-8888

muller