มอเตอร์แอร์ มีทั้งหมดกี่ตัว?

มอเตอร์แอร์

         มอเตอร์แอร์ เป็นส่วนประกอบอะไหล่แอร์ที่สำคัญมาก เนื่องจากประกอบอยู่ในหลายส่วนของแอร์ โดยใน มอเตอร์แอร์ จะใช้งานมอเตอร์เป็นแบบมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ในบทความนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับมอเตอร์แอร์ให้รู้จักกันมากขึ้น

         มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่พบได้มากในเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยในเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีความเร็วรอบและกำลังของมอเตอร์แตกต่างกันไป ในส่วนของมอเตอร์แอร์จะมีทั้งหมด 2 ที่ที่ต้องใช้มอเตอร์ ประกอบด้วย

  1.  มอเตอร์พัดลมในคอยล์เย็น ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้ลมเย็นจากคอยล์เย็นกระจายไปในพื้นที่ห้อง โดยใช้มอเตอร์แบบเฟสเดี่ยวในการทำงาน
  2.  มอเตอร์พัดลมในคอยล์ร้อน ทำหน้าที่หมุนใบพัดพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับน้ำยาทำความเย็น ในระบบทำความเย็น โดยใช้มอเตอร์แบบเฟสเดี่ยวในการทำงาน

จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ที่ใช้งานในแอร์จะเป็นมอเตอร์แบบเฟสเดี่ยวเป็นหลัก เนื่องจากมีขนาดเล็ก และใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแบบสามเฟส 

หากต้องการสั่งมอเตอร์แอร์ ทั้งแบบในคอยล์เย็น หรือคอยล์ร้อน อะไหล่แอร์ อื่นๆ สามารถเลือกได้ ที่นี่