มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง BLDC Motor

BLDC motor

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง BLDC motor

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ใช้แม่เหล็กถาวรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานมอเตอร์โดยแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์และควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ มีวงจร Feedback control ควบคุมการทำงานเพื่อรักษาความเร็วรอบ และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 20-40% เมื่อเทียบกับ AC Motor

คุณสมบัติ

  • สามารถกำหนดรอบได้ 400-1500 rpm และทำงานที่รอบต่ำๆ ได้ โดยไม่มีเสียงฮัม เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความเงียบสูง

  • Constant speed and torque

  • น้ำหนักเบา

  • ไม่ใช้ Capacitor ลดปัญหาเรื่อง Cap เสีย