บริษัท เบเจอร์ บี.กริม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ถุงพลาสติก

บริษัท เบเจอร์ บี.กริม ร่วมบริจาคถุงกระดาษ และถุงผ้า เพื่อร่วมรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 27/05/2562 คะ