ผลิตภัณฑ์จากโพรฟรอยด์ (Profroid) คอนเดนซิ่งทำความเย็นใช้ CO2

จากที่นานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปได้มีการตื่นตัวเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลก  โดยหันมาใช้สารทำความเย็นที่มี LOW GWP  หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (GWP=1 หรือสูงกว่าไม่มาก) เช่น CO2 / R-290 / R-600 / NH3

ผลิตภัณฑ์โพรฟรอยด์ (Profroid) คอนเดนซิ่งยูนิต คอยย์ร้อน ระบบทำความเย็นที่ใช้สาร CO2 (R-744) ที่มีการใช้งานที่แพร่หลายในยุโรป  สำหรับงานทำความเย็นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ห้องเย็นสำหรับร้านสะดวกซื้อ ห้องเก็บอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็ก  โดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ CO2 (R-744) ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคือ คือใช้พลังงานน้อยกว่าในขนาดความเย็นที่เท่ากัน  มีสมรรถนะที่สูงเพื่อประโยชน์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของโครงการท่าน

กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายอุปกรณ์ห้องเย็นและโครงการ  เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป