เคมี

เคมีภัณฑ์คุณภาพจากบีอาร์ไลน์ รีฟริโก เพื่อทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น ล้างฟินคอยล์ ผลิตภัณฑ์เคมี จะช่วยป้องกันการกัดกร่อน ตะกรันและสนิม (ระบบปิด ชิลเลอร์) ป้องกันตะไคร้น้ำ แบคทีเรีย (ในระบบเปิด คูลลิ่งทาวเวอร์) และยืดอายุเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำเย็น จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน การเกิดฝุ่น เศษสกปรก คราบไขมันต่างๆ จับตัวกันแน่นติดตามท่อน้ำยา ใบพัดลม ตะแกรง อันเป็นต้นเหตุทำให้ประสิทธิภาพการส่งความเย็นลดน้อยลง และส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ลดลงด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ เคมีคุณภาพจากบีอาร์ไลน์ รีฟริโก เพื่อถนอมรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ

BRLINE ModelDescriptionRegular Packaging
BRLN-SCSE 100เคมีสำหรับล้างตะกรัน20 LT/GL
BRLN-SCSE 200น้ำยาล้างฟินน์คอยย์4 LT/GL
BRLN-SCSE 5000เคมีป้องกันตะไคร่น้ำ และ แบคทีเรีย (ในระบบปิด cooling tower)20 KG/GL
BRLN-SCSE 7000เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบปิด chiller20 KG/GL
BRLN-SCSE 9600เคมีป้องกันตะกรันและสนิม (ระบบปิด cooling tower)20 KG/GL
BRLN-DE-SCALER CBREFRIGO น้ำยาทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็น20 KG/GL
BRLN-DE-SCALER F2REFRIGO น้ำยาล้างเครื่องปรับอากาศ20 KG/GL