น้ำยาแอร์_ แต่ละแบบเติมด้วยกันได้ไหม?

น้ำยาแอร์

จากครั้งก่อนที่ได้อธิบาย น้ำยาแอร์ แต่ละประเภทไปแล้ว คำถามต่อไปที่ช่างมักจะเจอคือน้ำยาแบบไหนเติมด้วยกันได้ แบบไหนห้ามเติมด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายมาก เนื่องจากการเติม น้ำยาแอร์ ผิดอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ ในวันนี้บทความจะมาอธิบายการเติมน้ำยาแต่ละแบบว่าเติมด้วยกันได้หรือไม่กัน

การเลือกเติม น้ำยาแอร์ ส่วนสำคัญที่ช่างต้องดูคือ ส่วนคอมเพรสเซอร์ ต้องเป็นน้ำยาแอร์ที่ใช้งานได้กับคอมเพรสเซอร์ลูกค้าเท่านั้น การเติม น้ำยา แอร์ R410A ต้องทำการถ่ายน้ำยาเดิมออกมาให้หมดก่อนเติมน้ำยาใหม่เข้าไปทุกครั้ง เนื่องจากน้ำยาแอร์ R410A เป็นการผสมกันของสารสองตัวเข้าด้วยกันในปริมาณที่เหมาะสม การเติมเพิ่มเข้าไปเลยจะทำให้ปริมาณทั้งสองสารไม่สมดุลกัน ในส่วนของการเติมน้ำยา R22 และ R32 สามารถเติมส่วนที่น้ำยาขาดได้เลย เนื่องจากเป็นสารเชิงเดี่ยวไม่มีการผสมสารใดเพิ่มเติม

ในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเติมนั้น น้ำยา แอร์ R22 นั้นมีแรงดันต่ำที่สุด จึงต้องใช้เครื่องเฉพาะของน้ำยาตัวเองเท่านั้น ส่วนของน้ำยา R410A  และ R32 นั้นมีแรงดันเท่ากัน และใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ประเภทน้ำมันสังเคราะเหมือนกัน น้ำยาทั้งสองตัวจึงสามารถใช้งานเครื่องมือร่วมกันได้

น้ำยาแอร์ จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ช่างควรระมัดระวังเรื่องประเภทน้ำยาแอร์ที่ต้องไปใช้เติมให้ลูกค้า และต้องปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญ แต่ถ้าช่างต้องการซื้อ น้ำยาแอร์ อะไหล่แอร์ อุปกรณ์ห้องเย็น สามารถเยี่ยมชมได้ ที่นี่