ท่อทองแดง แอร์ สิ่งเล็กๆ แต่สำคัญ

ท่อทองแดง

         ท่อทองแดง (Copper tube) เป็นอะไหล่แอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีความสำคัญในการติดตั้งแอร์ทุกครั้ง เนื่องจากเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น เพื่อใช้ส่ง และรับน้ำยาแอร์ไปมา โดยในบทความนี้จะขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับท่อทองแดง ให้ช่างได้ทราบกัน

         ท่อทองแดง แอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. ท่อทองแดงแบบ K (Type K) เป็น ท่อทองแดง ที่มีความหนามากที่สุด ใช้ในงานติดตั้งยากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งสูง การโค้ง หรือดัดทำได้ยาก
  2. ท่อทองแดงแบบ L (Type L) เป็น ท่อทองแดงที่มีความหนาลองลงมาจากแบบ K เหมาะกับการเดินท่อแอร์แบบแขวน และเดินเป็นทางตรง เนื่องจากดัดไม่ได้ และต้องมีการเชื่อมเป็นระยะ
  3. ท่อทองแดงแบบ M (Type M) เป็น ท่อทองแดงที่มีความหนาน้อยที่สุดในสามประเภท แต่สามารถทำงานได้เหมือนประเภทอื่น นิยมใช้งานติดตั้งแอร์มากที่สุด เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และสามารถโค้งดัดได้ตามหน้างานที่ต้องการ

         จาก ท่อทองแดง แอร์ทั้ง 3 ประเภท ช่างจะต้องเลือกท่อทองแดงจากปัจจัยดังนี้ ชนิดของระบบทำความเย็นที่ติดตั้ง สารทำความเย็นที่ใช้ สภาพติดตั้งหน้างาน แค่เพียงเท่านี้ช่างก็จะสามารถ ติดตั้งแอร์ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนได้ ถ้าหากสนใจสั่งซื้อ ท่อทองแดง อะไหล่แอร์ ออนไลน์ สามารถเยี่ยมชมได้ ที่นี่