ท่อทองแดงม้วนโทเทิลไลน์

ท่อทองแดงม้วน

ท่อทองแดงม้วน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโทเทิลไลน์ มีหลากหลายชนิด หลากหลายความหนาทั้ง แบบบาง หนาปกติ และหนาพิเศษ เพื่อความสะดวกให้ท่านเลือกได้ตามเหมาะสม  ท่อทองแดงม้วน มีความยาว 15 เมตร เหมาะกับการใช้งาน เช่น เดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ ท่อลม ท่อก๊าซ ท่อระบบไฮดรอลิค เป็นต้น มีขนาดเส่นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3/16 นิ้ว ถึง 3/4 นิ้ว

ท่อทองแดงม้วนโทเทิลไลน์ยาว 15 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว) ความหนา (มม) จำนวนต่อกล่อง น้ำหนัก กก ต่อคอยย์
TTLT-CPC316#22T 3/16 0.70 15 1.198
TTLT-CPC14#27T 1/4 0.40 15 1.003
TTLT-CPC14#25T 1/4 0.54 15 1.322
TTLT-CPC14#22T 1/4 0.70 15 1.666
TTLT-CPC14#21T 1/4 0.81 15 1.890
TTLT-CPC516#22T 5/16 0.70 15 2.134
TTLT-CPC38#26T 3/8 0.46 10 1.757
TTLT-CPC38#25T 3/8 0.54 10 2.044
TTLT-CPC38#23T 3/8 0.61 10 2.291
TTLT-CPC38#22T 3/8 0.70 10 2.602
TTLT-CPC38#21T 3/8 0.81 10 2.974
TTLT-CPC12#255T 1/2 0.48 10 2.471
TTLT-CPC12#23T 1/2 0.61 10 3.107
TTLT-CPC12#22T 1/2 0.70 10 3.539
TTLT-CPC12#21T 1/2 0.81 8 4.057
TTLT-CPC58#24T 5/8 0.54 8 3.489
TTLT-CPC58#22T 5/8 0.70 8 4.475
TTLT-CPC58#21T 5/8 0.81 6 5.141
TTLT-CPC34#23T 3/4 0.61 5 4.739
TTLT-CPC34#22T 3/4 0.68 5 5.262
TTLT-CPC34#21T 3/4 0.81 5 6.224