ท่อทองแดงม้วนโทเทิลไลน์

ท่อทองแดงม้วน ผลิดภัณฑ์คุณภาพจากโทเทิลไลน์ มีหลากหลายชนิด หลากหลายความหนาทั้ง แบบบาง หนาปกติ และหนาพิเศษ เพื่อความสะดวกให้ท่านเลือกได้ตามเหมาะสม  ท่อทองแดงม้วนมียาว 15 เมตร เหมาะกับการใช้งานเช่น เดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ ท่อลม ท่อก๊าซ ท่อระบบไฮดรอลิค เป็นต้น มีขนาดเส่นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3/16 นิ้ว ถึง 3/4 นิ้ว 

ท่อทองแดงม้วนโทเทิลไลน์ยาว 15 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว)ความหนา (มม)จำนวนต่อกล่องน้ำหนัก กก ต่อคอยย์
TTLT-CPC316#22T 3/160.70151.198
TTLT-CPC14#27T 1/40.40151.003
TTLT-CPC14#25T 1/40.54151.322
TTLT-CPC14#22T 1/40.70151.666
TTLT-CPC14#21T 1/40.81151.890
TTLT-CPC516#22T 5/160.70152.134
TTLT-CPC38#26T 3/80.46101.757
TTLT-CPC38#25T 3/80.54102.044
TTLT-CPC38#23T 3/80.61102.291
TTLT-CPC38#22T 3/80.70102.602
TTLT-CPC38#21T 3/80.81102.974
TTLT-CPC12#255T 1/20.48102.471
TTLT-CPC12#23T 1/20.61103.107
TTLT-CPC12#22T 1/20.70103.539
TTLT-CPC12#21T 1/20.8184.057
TTLT-CPC58#24T 5/80.5483.489
TTLT-CPC58#22T 5/80.7084.475
TTLT-CPC58#21T 5/80.8165.141
TTLT-CPC34#23T 3/40.6154.739
TTLT-CPC34#22T 3/40.6855.262
TTLT-CPC34#21T 3/40.8156.224