9638 ข้อโค้ง 180 ทองแดง

ข้อโค้งทองแดง 180 SMI เป็นผลิตภํณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี โรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ ข้อโค้งทองแดง 180 ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลขขนาดภายนอก (นิ้ว)ขนาด E นิ้วขนาด J นิ้ว
SMIF-UBEND-0141/421/321
SMIF-UBEND-0383/831/321 1/4
SMIF-UBEND-0121/21 3/321 1/2
SMIF-UBEND-0585/81 1/22
SMIF-UBEND-0787/81 19/322 1/2
SMIF-UBEND-1181 1/82 3/323
SMIF-UBEND-1381 3/82 13/164
SMIF-UBEND-1581 5/83 5/324 1/2
SMIF-UBEND-2182 1/83 29/325 1/2