9604 ข้อต่อเกลียวนอก

ข้อต่อเกลียวนอกทองแดง SMI เป็นผลิตภํณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี โรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอกทองแดง ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลขขนาดภายนอก (นิ้ว)ขนาด B นิ้ว
SMIF-SCAM-014X0141/4 x 1/47/16
SMIF-SCAM-038X0143/8 x 1/423/32
SMIF-SCAM-038X0123/8 x 1/2-
SMIF-SCAM-012X0381/2 x 3/815/32
SMIF-SCAM-012X0141/2 x 1/4-
SMIF-SCAM-012X0121/2 x 1/21
SMIF-SCAM-012X0341/2 x 3/41 5/16
SMIF-SCAM-058X0125/8 x 1/25/8
SMIF-SCAM-058X0145/8 x 1/45/8
SMIF-SCAM-058X0385/8 x 3/819/32
SMIF-SCAM-058X0345/8 x 3/431/32
SMIF-SCAM-058X0105/8 x 11 1/2
SMIF-SCAM-034X0123/4 x 1/23/4
SMIF-SCAM-034X0343/4 x 3/41 1/8
SMIF-SCAM-078X0347/8 x 3/413/16
SMIF-SCAM-078X0127/8 x 1/227/32
SMIF-SCAM-078X0107/8 x 11 7/16
SMIF-SCAM-118X0101 1/8 x 131/32
SMIF-SCAM-118X0121 1/8 x 1/231/32
SMIF-SCAM-118X0341 1/8 x 3/429/32
SMIF-SCAM-118X1141 1/8 x 1 1/41 1/2
SMIF-SCAM-138X1121 1/8 x 1 1/21 7/32
SMIF-SCAM-138X1141 3/8 x 1 1/415/16
SMIF-SCAM-138X0101 3/8 x 11 5/32
SMIF-SCAM-138X1121 3/8 x 1 1/21 19/32
SMIF-SCAM-158X1121 5/8 x 1 1/231/32
SMIF-SCAM-158X0101 5/8 x 11 3/32
SMIF-SCAM-158X1141 5/8 x 1 1/41 3/16
SMIF-SCAM-158X0201 5/8 x 21 1/8
SMIF-SCAM-218X0202 1/8 x 21 3/32
SMIF-SCAM-218X1122 1/8 x 1 1/21 11/32
SMIF-SCAM-258X2122 5/8 x 2 1/21 27/32
SMIF-SCAM-318X0303 1/8 x 32 1/8
SMIF-SCAM-418X0404 1/8 x 4-